تماس با ما

پرتال تولید محتوا


تحقیق، پژوهش، آموزش در زمینه تولید محتواهای آموزشی، تجاری، پژوهشی و پرورشی


 

مدیر مسئول : مهندس عرفان خطیبی   (ER.KHATIBI@YAHOO.COM)

هیات تحریریه : مهندس عرفان خطیبی   (ER.KHATIBI@YAHOO.COM)،  مهندس الهام السادات گوهری (ES.GOHARI@YAHOO.COM)

bigtheme